Școala Gimnazială Bosia,
învățăm împreună

Educaţia ta,misiunea noastră!

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante pentru anul școlar 2024 - 2025

Anunț - concurs ADMINISTRATOR FINANCIAL CONTABIL

Rezultate finale - concurs FOCHIST

Stat de funcții la data de 30.03.2023

Înscriere clasa pregătitoare - an școlar 2023-2024

Echipa de cadre didactice

Din cele 34 cadre didactice, 34 sunt calificate.

 • 12 cadre didactice au gradul didactic I.
 • 07 cadre didactice au gradul didactic II.
 • 12 cadre didactice au gradul didactic DEF.
 • 03 cadre didactice debutante.
 • Rata de vaccinare a personalului școlii

  • ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSIA: 60,71%
  • ȘCOALA GIMNAZIALĂ MÂNZĂTEȘTI: 71,42%
  • ȘCOALA PRIMARĂ UNGHENI: 50,00%
  • Cine suntem?

   Suntem o unitate de învăţământ cu rezultate bune, apreciată de comunitate; suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de mai bine, materializată prin munca dăruită idealurilor de performanţă; suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc pentru acest scop; suntem simbolul dăruirii profesionale, suntem NOI, Şcoala Gimnazială Bosia.

ELEVI

PROFESORI

EVENIMENTE

VIZITATORI

Ce ne dorim să fim?

O şcoală europeană cu o bază materială modernă, înscrisă pe traiectoria ascendentă spre perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână 3 elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.

MISIUNE

Misiunea noastră este dezvoltarea personalităţii fiecărui elev la potenţialul său maxim prin stimularea dorinţei de cunoaştere, dezvoltarea gândirii critice şi creative, a unei atitudini de cooperare şi toleranţă, exprimarea opiniilor şi luarea unor decizii, formarea unor cetăţeni responsabili şi activi care să se implice în viaţa comunităţii

VIZIUNE

Şcoala Gimnazială Bosia este şi va fi un mediu educaţional de calitate, în permanentă devenire, care aparţine comunităţii, fiind deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. In opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci un drept al tuturor.

MOTTO

,,Fie-vă dragi copiii, purtaţi-vă cu ei blând, învăţaţi-i ce e de folos, fiţi drepţi şi-ţi vedea că nu-s sălbatici. Schimbaţi-le des ocupaţia, jucaţi-vă cu ei, căci între copii trebuie să fii şi tu copil. Nu vă vărsaţi veninul amărăciunii voastre în sufletul copiilor, că-i păcat…” Ion Creangă

Școala Gimnazială Bosia

Școala Gimnazială Bosia - corp B

Școala Gimnazială Bosia

Școala Gimnazială Bosia - corp A

Școala Primară Ungheni

Școala Primară Ungheni - corp A

Școala Gimnazială Mânzătești

Școala Gimnazială Mânzătești - corp A

Școala Gimnazială Mânzătești

Școala Gimnazială Mânzătești - corp B

Școala Gimnazială Mânzătești

Școala Gimnazială Mânzătești - corp C